Tính phí bảo hiểm vận chuyển hàng hoá vận tải trong lãnh thổ Việt Nam.

Thí dụ 1: Một Công ty A  đề nghị PJICO bảo hiểm cho lô bột mì với tổng giá trị lô hàng là 500,000USD. Hàng được  vận tải bằng tàu hoả và lô hàng được bảo hiểm  khởi hành từ kho cảng Hải Phòng đến kho cảng Hồ Chí Minh. Phí bảo hiểm được tính như sau:

Phí bảo hiểm = (0,14% + 0,03%) x  500,000USD = 850 USD

Trong đó : Phí chính = 0,14

          Phí luồng = 0,03

Tính phí bảo hiểm hàng nhập:

 bình thường, tổng số tiền bảo hiểm được tính theo công thức:

                    C +F         Trong đó:

         CIF =                                C  : là trị giá hàng hoá.

                   1 -R                          F   : là cước phí  vận chuyển.

                                             R    : là tỷ lệ phí bảo hiểm.

      Trong đó:  I  : là phí bảo hiểm.

CIF : là giá trị hàng hoá bao gồm cả giá trị hàng, cước phí và phí BH

R  : là tỷ lệ Phí chính + tỷ lệ phí phụ (nếu có)

 

Minh hoạ

Tính phí hàng xuất:  Cách tính  na ná như tính hàng nhập
Tính phí hàng vận tải nội địa : Cách tính na ná  như tính hàng nhập. 

 Phí bảo hiểm hàng hóa đường biển

Khi quý khách cần tính phí bảo hiểm vận chuyển hàng hóa đường biển hoặc cần chúng tôi tương trợ cách tính phí quý khách cần thông tin đến cho chúng tôi biết loại sản phẩm của quý khách là gì để chúng tôi căn cứ vào đó xác định loại rủi ro và đưa ra tỷ lệ phí cho lô hàng.Mọi thắc mắc khác quý khách vui lòng liên quan ngay với chúng tôi.Cảm ơn quý khách!


Click xem thêm:http://dogenta.com/vn/van-chuyen-hang-hoa-duong-bien-nhanh-nhat/