Cước vận chuyển hàng không, khái niệm, cách tính
1. Khái niệm:

- Cước hàng không là số tiền phải trả cho hãng hàng không để trả chi phí cho việc vận chuyển một lô hàng hoặc các chi phí liên quan từ cảng đi đến cảng đích

2. Phân loại cước hàng không , cách tính cước vận chuyển hàng không

2.1.  Cước hàng bách hóa thông thường (GRC – General Cargo etc) : Đây là cước đối với mặt hàng không có yêu cầu về điều kiện bảo quan đặc biệt như chất cháy nổ, hàng nguy hểm

a. Các mức cước trong hàng không

Mức min : đây là mức cước nhỏ nhất

Mức -45 : Đây là mức cước áp dụng cho hàng có khối lượng dưới 45 kg

Mức +45 : Đây là mức cước áp dụng cho hàng có khối lượng từ lơn hơn 45 kg nhỏ hơn 100 kg

Mức +100 : Đây là mức cước áp dụng cho hàng có khối lượng từ lơn hơn 100 kg nhỏ hơn 500 kg

Mức +500 : Đây là mức cước áp dụng cho hàng có khối lượng từ lơn hơn 500 kg nhỏ hơn 1000 kg

Mức +1000 : Đây là mức cước áp dụng cho hàng có khối lượng từ lơn hơn 1000 kg

Cách tính cước hàng không

c. Ví dụ về mức cước hàng không

Giả sử Công ty bạn có một lô hàng máy móc nhập từ sân bay Thượng Hải về sân bay Nội Bài có khối lượng 150kg sau khi đóng thùng có khối lượng 180 kg, kích thước là 25x130x120 cm. Cước hàng không từ Incheon về sân bay Nội Bài như sau:

Cước hàng không

Khối lượng  tính cước ( CW) sẽ là con số lớn hơn giữa GW và VW ở đây là 180 kg

 Vậy ta áp dụng mức cước + 100 là 1.95 USD/kg. Cước hàng không sẽ phải trả là :

A/F = 1.95 x 180 = 351 USD

Trường hợp đặc biệt : Nếu hàng có khối lượng tích cước CW là 480 khi đó ta có hai cách tính :  A/F 1 = 480 x1.95 =936 USD ( Mức +100)

A/F 2 =  500×1.75 = 875 USD ( Áp lên mức +500)

Khi đó cước phí hàng không sẽ phải thanh toán là 875 USD là con số nhỏ hơn giữa 2 cách tính trên(giá vận chuyển hàng hóa bằng máy bay)

2.2  . Cước tối thiểu (Minimum rate – M): Đây là mức cước áp dụng tối thiểu đề bù đắp chi phí của hãng hàng không.  Mức này áp dụng với các lô hàng đặc biệt có khối lượng thấp:

Quay lại ví dụ trên nếu lô hàng: có khối lượng đóng gói khoảng 5 kg. Khi đó áp dụng mức cước -45 ta có cước hàng không  A/F là  : 5×3 = 15  USD. Tuy nhiên do mức cước tối thiểu ở đây là 30 USD. Nên cước

2.3.  Cước hàng đặc biệt (SRC) : Đây là cước áp dụng đặc biệt cho hàng hóa dễ cháy nổ, nguy hiểm, về cách tính cũng tương tự cước hàng không, tuy nhiên mức cước thường cao hơn

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi được tư vấn cụ thể.

Xem thêm:http://dogenta.com/vn/van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-hang-khong/